• IMG2017101214133296
  • IMG20171012150034
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Trong các ngày 05/4 và 14,15/4/2021 đoàn thanh tra của Sở GD&ĐT làm việc tại huyện Thanh Ba.      Nhà giáo Đỗ Nguyên Thương – Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT phát biểu tại chương trình làm việc Đoàn thanh tra của Sở GD&ĐT do Nhà giáo Đỗ Nguyên Thương, Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT làm trưởng đoàn theo Quyết định số 278/QĐ-SGD&ĐT ngày 23/3/2...
> Xem chi tiết

Thống kê
Hôm nay : 4
  • IMG2017101214133296
  • IMG20171012150034
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Trong các ngày 05/4 và 14,15/4/2021 đoàn thanh tra của Sở GD&ĐT làm việc tại huyện Thanh Ba.      Nhà giáo Đỗ Nguyên Thương – Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT phát biểu tại chương trình làm việc Đoàn thanh tra của Sở GD&ĐT do Nhà giáo Đỗ Nguyên Thương, Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT làm trưởng đoàn theo Quyết định số 278/QĐ-SGD&ĐT ngày 23/3/2...
> Xem chi tiết

Thống kê
Hôm nay : 4
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Trong các ngày 05/4 và 14,15/4/2021 đoàn thanh tra của Sở GD&ĐT làm việc tại huyện Thanh Ba.      Nhà giáo Đỗ Nguyên Thương – Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT phát biểu tại chương trình làm việc Đoàn thanh tra của Sở GD&ĐT do Nhà giáo Đỗ Nguyên Thương, Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT làm trưởng đoàn theo Quyết định số 278/QĐ-SGD&ĐT ngày 23/3/2...
> Xem chi tiết